รายละเอียดของแพทย์

วรวัธ บุญญาจันทร์
นพ. วรวัธ บุญญาจันทร์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์เเละนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้