รายละเอียดของแพทย์

สันติ ฤทธิ์วิชัย
นพ. สันติ ฤทธิ์วิชัย
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • อายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล
  • อนุสาขาหัตถการปฎิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.ศิริราช

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 16:00 (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 18:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 18:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 18:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 18:00
นัดแพทย์ท่านนี้