รายละเอียดของแพทย์

เสาวภาคย์ ประทุมทอง
พญ. เสาวภาคย์ ประทุมทอง
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์เเละนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรสูติศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้