รายละเอียดของแพทย์

สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์
นพ. สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล
  • อนุสาขาหัตถการปฎิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันโรคทรวงอก
     

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 16:00 (สัปดาห์ที่ 2,3,4,5 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้