รายละเอียดของแพทย์

จีรศักดิ์ ธนาบูรณ์
นพ. จีรศักดิ์ ธนาบูรณ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ตารางออกตรวจ
  • Thursday/พฤหัสบดี : 18:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้