รายละเอียดของแพทย์

พิสัย แก้วรุ่งเรือง
นพ. พิสัย แก้วรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • อายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า
  • อายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ รพ.ราชวิถี

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 20:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 15:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 20:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 15:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้