RSV ไวร้สร้ายที่ีคุณพ่อคุณแม่ควรรู้จัก

RSV ไวร้สร้ายที่ีคุณพ่อคุณแม่ควรรู้จัก

     RSV (Respiratory Syncytial Virus)  เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ทางเดินหายใจอักเสบ พบได้ทุกช่วงอายุ แต่มักพบมากในเด็ก โดยเฉพาะเด้กอายุน้อยมีการระบาดบ่อยในช่วงที่มีอากาศชื้นหรือฤดูฝน โดยผู้ป่วยจะติดเชื้อ RSV จากการรับเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม น้ำมูก สารคัดหลั่ง จากคนสู่คนโดยการสัมผัสหรือละอองน้ำมูกของผู้ป่วยคนอื่น มีระยะฟักตัวประมาณ 2-7 วัน อาจจะส่งผลรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคปอดบวม ปอดอักเสบ และหอบหืดได้

อาการของโรค

RSV ก่อโรคทางเดินหายใจ แบ่งอาการเป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. ทางเดินหายใจส่วนต้นอักเสบทำให้มีอาการคล้ายหวัด มีไข้ น้ำมูกไหล คออักเสบ
  2. ทางเดินหายใจส่วนล่าง หูชั้นกลางอักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ ซึ่งมักเป็นในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ในบางรายมีอาการรุนแรง ไข้สูง หอบเหนื่อย ซึ่งมีสาเหตุจากไวรัสตัวนี้ 40-90 % รวมไปถึงปอดบวม ซึ่งอาจพบอาการรุนแรงมากในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี
  3. กลุ่มอาการตายเฉียบพลันในทารก (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS ) พบการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่สงสัยว่าไวรัส RSV อาจมีส่วนร่วมด้วย

สิ่งที่จะช่วยให้ลูกน้อยห่างไกลจากโรคนี้ คือ การมีร่างกายที่แข็งแรงและรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

  1. ล้างมือบ่อยๆหลังจากการทำกิจกรรมหรือก่อนมื้ออาหาร รวมถึงทำความสะอาดของเล่น ของใช้ ให้สะอาด
  2. ผู้ป่วยต้องปิดปากหรือใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  3. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดหรือการอยู่ร่วมกันกับเด็กที่ป่วย

“ไวรัสRSV ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน รวมถึงยังไม่มียารักษาโรคโดยเฉพาะ” ร่างกายที่แข็งแรงคือเกาะป้องกัน RSV

 

แพทย์หญิงบุณฑริกา กาญจนบุษย์