การรักษาคลองรากฟัน

การรักษาคลองรากฟัน
การรักษาคลองรากฟัน  คืออะไร
     การรักษาโดยการทำให้ภายในโพรงประสาทฟันสะอาดและปราศจากเชื้อโรค  แล้วอุดด้วยวัสดุอุดคลองรากฟัน ทำให้ฟันสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามฟันที่เคยได้รับการรักษารากฟันแล้วมักมีการสูญเสียโครงสร้างของฟันไปมาก  ดังนั้นหลังจากรักษาคลองรากฟันแล้วควรพิจารณาทำเดือยและครอบฟัน เพื่อคงความแข็งแรงให้กับฟันที่รักษารากแล้ว
ลักษณะของฟันที่ต้องรักษารากฟัน
1.     เมื่อเกิดฟันผุลุกลามเข้าโพรงประสาทฟัน ซึ่งมักมีอาการปวดได้ในหลายลักษณะ เช่น ปวดเวลาดื่มน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ปวดตลอดเวลา หรือปวดขึ้นมาได้เอง เป็นต้น
2.     ฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษาจนมีการอักเสบของเนื้อเยื่อบริเวณรอบปลายรากฟัน เกิดเป็นหนอง  จะมีอาการปวดฟันเวลาเคี้ยว หรือเมื่อฟันกระทบกัน อาจมีอาการบวมหรือตุ่มหนองบริเวณเหงือกหรือเพดาน
3.     ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ เช่น ฟันหัก ฟันหลุดออกจากเบ้าฟัน
4.     ฟันปกติเพื่อช่วยในการใส่ฟันปลอม
 
     ดังนั้นถ้าทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถเก็บฟันไว้ได้ด้วยการรักษาคลองรากฟันแนะนำว่าควรเก็บ  แม้ค่าใช้จ่ายจะมากกว่าการถอนฟันแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการทำลายฟัน  หรือการทำรากฟันเทียมแล้ว  การรักษาคลองรากฟันยังประหยัดกว่า  และเป็นวิธีที่จะรักษาฟันให้เก็บไว้ใช้งานได้ตามปกติได้นาน
 
ขั้นตอนในการรักษา
1.     การเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน และดึงเนื้อเยื่อประสาทฟันออก แล้วทำความสะอาดภายในคลองรากฟันโดยใช้เครื่องมือพิเศษร่วมกับน้ำยาที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ
2.     การอุดคลองรากฟัน
        2.1 การติดเชื้อของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน
        2.2 เปิดรักษาคลองรากฟัน
        2.3 กำจัดเนื้อเยื่อติดเชื้อ
        2.4 อุดคลองรากฟัน
        2.5 ใส่เดือยเพื่อคงความแข้งแรงของรากฟัน
        2.6 ใส่ครอบฟัน
การบูรณะฟันหลังการรักษาคลองรากฟัน
     บางครั้งฟันหน้า ที่มีการเปลี่ยนสีซึ่งเป็นปัญหาเรื่องความสวยงาม  สามารถทำการฟอกสีจากภายในโพรงประสาทฟัน
ก่อนการบูรณะขั้นสุดท้าย  ฟันบางซี่มีการสูญเสียเนื้อฟันไม่มากอาจรักษาโดยการอุดฟัน  แต่โดยส่วนใหญ่มักมีการสูญเสียโครงสร้างของฟันไปมาก  เนื่องจากการผุของฟันและการกรอแต่ง เพื่อเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำเดือยและครอบฟัน จะทำให้ฟันที่รักษาคลองรากฟันนี้ป้องกันการแตกได้
     ในบางครั้งถ้าไม่ต้องการรักษาคลองรากฟัน  อาจต้องพิจารณาการถอนฟัน และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใส่ฟันปลอมจะทำให้ฟันข้างเคียงล้มเข้าหาช่องว่าง  และยังทำให้กระดูกขากรรไกรยุบตัวเร็ว  อย่างไรก็ตามการรักษาคลองรากฟันไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี เช่น  ในฟันที่เสียโครงสร้างฟันไปมากจนไม่สามารถบูรณะได้ อาจจำเป็นต้องถอนไป

โดย : ทันตแพทย์หญิงพัทรนันท์  เรืองเกียรติกุล ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาคลองรากฟัน  โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

ทันตแพทย์หญิงพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล