รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช

   

       เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00-24.00 น. รวมทั้งหลังเวลา 24.00 น. โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา คนไข้เด็กนับเป็นคนไข้ที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน จึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่โรงพยาบาลฯ ให้ความสำคัญ มีการจัดพื้นที่เฉพาะแยกกันระหว่างเด็กป่วยและเด็กที่มาฉีดวัคซีนหรือมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ พร้อมทั้งจัดสถานที่ตรวจให้เป็นเมืองแห่งจินตนาการของเด็ก เพื่อสร้างบรรยากาศให้คนไข้เด็กคลายกังวลจากการพบแพทย์ โดยศูนย์กุมารเวช ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร 1 

          

 

 

เวลาให้บริการ ศูนย์กุมารเวช

Sunday/อาทิตย์ 08:00-00:00
Monday/จันทร์ 08:00-00:00
Tuesday/อังคาร 08:00-00:00
Wednesday/พุธ 08:00-00:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-00:00
Friday/ศุกร์ 08:00-00:00
Saturday/เสาร์ 08:00-00:00