รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในภาคใต้ตอนล่างที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ุ 

ให้บริการสำหรับคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร  แต่ไม่สามารถมีบุตรได้เองตามธรรมชาติ  ให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้

เชี่ยวชาญเฉพาะทางภาวะมีบุตรยาก พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อ 

การรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ได้แก่

1. การฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI)

2. การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

3. การทำ ICSI

4. แช่แข็งตัวอ่อน หรือตัวอสุจิ


เวลาให้บริการ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

Monday/จันทร์ 08:30 - 15:00
Tuesday/อังคาร 08:30 - 15:00
Wednesday/พุธ 08:30 - 15:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:30 - 15:00
Friday/ศุกร์ 08:30 - 15:00
Saturday/เสาร์ 08:30 - 12:00