รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์โรคหัวใจ

ศูนย์โรคหัวใจ

ศูนย์โรคหัวใจ เป็นการเปิดบริการใหม่ครบวงจรในปี พ.ศ.2558
                ให้บริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) เครื่องตรวจคลื่นหัวใจขณะออกกำลังกายโดยการวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test) การใช้เครื่องที่มีเครื่องสะท้อนความถี่สูง (Echo) ที่สามารถดูการทำงานของหัวใจที่เป็นปัจจุบันและรายงานผลได้ทันที โดยมีอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจอยู่ประจำการและปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ
                ให้บริการได้ทั้งในเวลาปกติและภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีบริการที่สำคัญๆ ดังนี้

  • ฉีดสีดูเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ 
  • ใส่สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ
  • ใส่สายสวนเพื่อรักษาลิ้นหัวใจที่ผิดปกติ
  • จี้เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
  • ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราวและถาวร
  • ใส่เครื่องกระตุกหัวใจในผู้ป่วยที่มีหัวใจหยุดเต้นหรือผิดปกติเป็นพักๆ

และโรงพยาบาลศิครินทร์ ยังได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดให้เทียบเท่ามาตรฐานการรักษาในระดับสากล ทั้งนี้โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI ด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายในปลายปี พ.ศ.2559

ห้องผ่าตัดหัวใจ
                สามารถผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดแดงโป่งพองได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหัวใจโดยการใช้เครื่องอุปกรณ์หัวใจและปอดเทียมขณะผ่าตัด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และศักยภาพสูง

 

 

กรณีต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาโทรสอบถามทางแผนกอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการนัดหมายก่อนเข้ารับการตรวจ


เวลาให้บริการ ศูนย์โรคหัวใจ

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 20:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 20:00