รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง

ศูนย์ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง

                การผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก โรงพยาบาลฯ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดผ่านกล้อง ทั้งด้าน ศัลยกรรมทั่วไป เช่น ผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง ผ่าตัดไส้เลื่อน หรือการผ่าตัดทางสูตินรีเวช เช่น ผ่าตัดก้อนเนื้อในมดลูกผ่านกล้องโดยให้คำปรึกษาได้ทุกวันที่ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง


เวลาให้บริการ ศูนย์ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 20:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 20:00