เทคโนโลยีทางการแพทย์

การตรวจเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นวิธีในการตรวจพบความผิดปกติของเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก - เป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิดพิเศษที่ผู้รับบริการจะได้รับปริมาณรังสีต่ำ - สามารถแยกความแตกต่างของไขมัน และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ของเต้านมได้ชัดเจน - สามารถเห็นเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี…
ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ Cath Lab อีกหนึ่งแนวทางของการพัฒนา เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ได้มาตรฐาน และให้ผลที่แม่นยำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดคือ ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab) หรือเรียกสั้นๆ ว่า Cath Lab เป็นห้องพิเศษที่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลภาพหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดตามส่วนอื่นๆของร่างกายโดยภาพจะปรากฏขึ้นที่จอและบันทึกเป็นเทปโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสามารถปรับหมุนได้รอบทิศทางตรวจดูซ้ำได้อย่างละเอียดทำให้แพทย์ได้ภาพจากทุกมุมตามต้องการได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน…
การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ เทคนิคการสร้างภาพทางการแพทย์ที่ใช้ในรังสีวิทยาเพื่อการตรวจทางกายวิภาค และสรีรวิทยาของร่างกายทั้งในด้านสุขภาพและโรคต่างๆโดยเครื่องตรวจที่ใช้ สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุความเข้มสูงในการสร้างภาพเหมือนจริงของอวัยวะภาย…
128-Slice CT Scan เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ภาพ 3 มิติ มีความแม่นยำสูง ปลอดภัย อีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ของศิครินทร์ ตรวจภาวะเส้นเลือดสมองตีบตัน ตรวจหาความผิดปกติของปอด ค้นหาความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจ ตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่
เครื่องมือที่ใช้ในงานทันตกรรมเป็น เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักการแพทย์สมัยใหม่ ทั้งนี้ยังมีผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความเป็นมิตรกับลูกค้า คอยดูแลเอาใจใส่ ให้บริการต้วยคุณภาพและมีความเป็นกันเอง บริการด้วยรอยยิ้มแจ่มใส การให้บริการ…
Architect ci8200 จากการที่ทางห้องปฏิบัติการเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เครื่องตรวจวิเคราะห์รุ่น Architect ci8200 ซึ่งเครื่องดังกล่าวได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้หลาก หลายการตรวจวิเคราะห์มากขึ้นโดยสามารถตรวจได้มากกว่า 150 รายการ…
ห้องผ่าตัดเป็นสถานที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยวิธี ผ่าตัด และตรวจพิเศษ ทุกกลุ่มอายุ โดยมีทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ทีมผ่าตัดและการบริการวิสัญญีให้การสนับสนุนเพื่อให้การผ่าตัดประสบความ สำเร็จและปลอดภัย กล่าวคือผู้รับบริการทุกคนมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์…
ภาวะความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบบ่อย หากไม่ทำการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคที่พบได้บ่อยตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง เช่น โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้…
การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic surgery) เป็นการผ่าตัดผ่านรูเล็กๆ ที่เจาะผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปในช่องท้อง โดยใช้กล้องเรียวเล็กเข้าไปส่องดูอวัยวะในช่องท้องด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ศัลยแพทย์จะดูภาพผ่านจอทีวีขณะที่ทำผ่าตัดด้วยเครื่องมือ ผ่านรูเล็กๆ เหล่านี้ สามารถขยายภาพที่กำลังผ่าตัดให้เห็นชัดกว่าธรรมดาโดยกระทบกระเทือนต่ออวัยวะ…