คณะผู้บริหาร

นายแพทย์กีรติ แสงศุภวานิช

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์