คณะผู้บริหาร

นายแพทย์ปัญญา สิทธิวรากุล

รองกรรมการผู้จัดการด้านการแพทย์